Egeszséges Településekért alapítvány

Rólunk

Az Alapítvány az Egészséges Településekért 2005-ben alakult, politikailag független szervezetként. Állami, önkormányzati támogatásban az Alapítvány nem részesül. Működésünk anyagi alapját a céljaink megvalósítását támogató cégek hozzájárulása biztosítja. Céljaink elérése érdekében együttműködünk állami szervekkel, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel.

Név: Alapítvány az Egészséges Településekért
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 4.
Bejegyzési végzés: Pest megyei Bíróság, 12.Pk.60.234/2005/2
Bejegyzési végzés kelte: 2005. május 30.
Nyilvántartási szám: AM 2662
Az alapítvány típusa: közhasznú, magán, nyílt
Alapító okirat kelte: 2005. május 18.
KSH jel: 18708349-9133-569-13
Adószáma: 18708349-1-41
Számlavezető: ERSTE Bank Hungary Rt.
Számlaszám: 11600006-00000000-14839603

 

Misszió

Egészségünk nem tekinthető statikus állapotnak, napról napra dinamikusan változik, és számos tényező befolyásolja. És amíg az egészségügyi intézményrendszer mindössze 11%-ban járul hozzá a várható élettartamhoz és az egészségben eltöltött évek számához, addig a saját életmódunk mindezt 43%-ban képes befolyásolni. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyén, az egyéni döntés, az aktivitás szerepe, a tudatos életvezetés meghatározó (táplálkozás, lelki egyensúly, szűrőprogramokon való részvétel, közösségi élet, testmozgás).

"Az egészségmegőrzés az emberekkel együtt valósul meg. Képessé kell tenni az egyéneket arra, hogy saját egészségük érdekében aktívan cselekedjenek." (Dzsakartai Nyilatkozat - részlet)

Az Egészséges Településekért Alapítvány célja, hogy felkészítse a közösségeket testi-lelki-társadalmi problémáik együttes megoldására, illetve támogassa őket ebben. Küldetésünk fontos eleme, hogy tudatosítsuk: az egészség és az élet minőségének javításáért a közösségek is, az egyének is felelősek, és tenniük is kell ennek érdekében. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kistelepülések meg tudjanak állni a saját lábukon, meg tudják fogalmazni közös céljaikat, és azok megvalósításához biztosítani tudják a feltételeket és a szükséges anyagiakat. Az ismert példát idézve: nem halat akarunk adni a kezükbe, hanem hálót - amivel maguk foghatják meg a halat. Módszereket, technikákat ismertetünk meg velük, amelyek segítségével sikeres pályázatokat tudnak készíteni, a nagyvállalatok CSR-politikájához - vagy a helyi lehetőségekhez - kapcsolódóan forrásokat tudnak teremteni.

Tevékenységeinket, melyek az egészség pozitív megközelítése, az ezzel kapcsolatos tudásgyarapítás, a jó minőségű élettel kapcsolatos mindennapi készség- és képességfejlesztés, valamint az adott közösségben megvalósítható programok köré szerveződnek, sikeres nemzetközi (Egészségügyi Világszervezet) és hazai (Soros Alapítvány, Fact Intézet) gyakorlatból adaptáljuk, új kezdeményezésekkel bővítjük, azokat mindenkor az egyes közösségek körülményeihez és lehetőségeihez illesztve.

Alapítványunk 2005. májusi megalakulása óta a fent megnevezett célok érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • Települési Egészségterv Program
 • Egészséges táplálkozás népszerűsítése
 • Szűrőprogramok népszerűsítése
 • Képzések szervezése
 • Modellértékű programok módszereinek, tapasztalatainak összegyűjtése és népszerűsítése

Szervezet Alapítók

 • Dr. Gönczöl Katalin
 • Frank Júlia
 • Dr. Varga Péter Pál

Kuratórium

 • Elnök: Dobrev Klára
 • Kálmán Zsuzsa
 • Körtvélyes Éva
 • Pásztor Magdolna
 • Dr. Ránky Anna

Felügyelő Bizottság

 • Elnök: Fenyő Márta
 • Kardos Dóra
 • Szántó Gabriella

A jelentések letölthetőek PDF formátumban:

 • Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
 • Ventil Team
 • 2009-es jelentés
 • 2008-as jelentés
 • 2007-es jelentés
 • 2006-os jelentés
 • 2005-ös jelentés

Kapcsolat

info@egeszsegterv.hu »